Natrijum-hikarbonat

Natrijum-hikarbonat – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Natrijum-hikarbonat, bikarbona soda, umerena, blaga baza koja se preterano upotrebljava da bi se neutralisao suviše kiseo stomačni sok.