Navikularna kost

Navikularna kost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Navikularna kost, kost u obliku čira koja je lokalizovana u ručju ili kostima skočnog zgloba.