Nefron

Nefron – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nefron, deo bubrega koji luči urin, mokraću.