Neurektomija

Neurektomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neurektomija, presakralna, hirurška operacija kojom se mali nerv smešten u donjem delu abdomena preseca da bi se olakšao, smanjio neizdržljiv, preterani bol u toku menstruacije.