Neurohirurgija

Neurohirurgija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neurohirurgija, hirurgija mozga, kičmene moždine i nerava u cilju lečenja.