Neuropatija

Neuropatija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neuropatija, sklonost ka oboljevanju i poremećaju nervnog sistema.