Nistagmus

Nistagmus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nistagmus, brzi, ritmični pokreti očne jabučice u više strana koji se vide kod poremećaja u mozgu.