Nitremija

Nitremija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nitremija, preterana količina azota u krvi kao što je slučaj kod uremije.