Nukleus

Nukleus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nukleus, jedro, centralni deo ćelije; deo koji sadrži hromozome i gene.