Nuks vomika

Nuks vomika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nuks vomika, jedan oblik stimulativnog leka koji sadrži strihnin.