Nulipara

Nulipara – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nulipara, žena koja nikada nije rodila dete.