Oboljenje hijalnih membrana

Oboljenje hijalnih membrana – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Oboljenje hijalnih membrana, oboljenje prerano rođene dece kod kojih postoji respiratorna insuficijencija zbog pojave membrana koje pokrivaju vazdušne ćelije.