Ontogenija

Ontogenija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ontogenija, sveukupan razvoj pojedinačnog organizma.