Operativni rizik

Operativni rizik – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Operativni rizik, šanse u kojoj meri će pacijent dobro ili loše izdržati hiruršku intervenciju.