Opistotonus

Opistotonus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Opistotonus, zatiljačni spazam mišića, ukočenost vrata; u ležećem položaju telo se oslanja isključivo na glavu i pete; obično se viđa u konvulzivnom stadijumu tetanusa.