Optički neuritis

Optički neuritis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Optički neuritis, zapaljenje i degeneracija glavnog nerva oka.