Optički

Optički – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Optički, odnosi se na čulo vida, na viđenje.