Optometar

Optometar– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Optometar, instrument za određivanje grešaka u vidu.