Ordinacije interne medicine Užice

Ordinacije interne medicine Užice – Internistička ordinacija dr Ljiljana Knežević

Internističko kardiološka ordinacija dr Ljiljana Knežević Dimitrija Tucovića 151, 31102 Užice Tel: 031/511-105  

Ordinacije interne medicine Užice – Internistička ordinacija Zdravlje

Internistička ordinacija Zdravlje Omladinska 28, 31102 Užice Tel: 031/512-225  

Ordinacije interne medicine Užice – Internistička ordinacija dr Mirković Milorad

Specijalistička internistička ordinacija dr Mirković Milorad Momčila Tešića 5, 31102 Užice Tel: 031/511-553