Organska bolest

Organska bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Organska bolest, bolest udružena sa promenama u strukturi organa a ne sa poremećajima u funkciji; supr. funkcionalna bolest.