Orificijum

Orificijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Orificijum, otvor u nekoj telesnoj šupljini, kao što su nozdrve ili vagina.