Orijentisan

Orijentisan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Orijentisan, svestan svoje okoline.