Ortopnea

Ortopnea – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ortopnea, potreba da se sedi uspravno da bi se disalo, obično udružena sa srčanim ili plućnim poremećajima.