Ortostatska albuminurija

Ortostatska albuminurija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ortostatska albuminurija, albumin u mokraći pacijenata koji stoje u jednom položaju duže vreme.