Panaricijum

Panaricijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Panaricijum, apsces vrh prsta, prišt prsta.