Para aminosalicilina kiselina

Para-aminosalicilina kiselina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Para-aminosalicilina kiselina, (PAS), dobar lek za lečenje tuberkuloze.