Pauk

Pauk, crna udovica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pauk, crna udovica, ženka crnog pauka koja na svom stomaku ima deo kružnog oblika nalik na sahatno staklo crvene boje, i koja je otrovna.