Pelenski raš

Pelenski raš – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pelenski raš, crvenilo (raš) koje je prouzrokovano nadražajem od pelena ili od sapuna koji se upotrebljava za pranje pelena.