Penicilin

Penicilin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Penicilin, antibiotik koji je dobijen iz gljive, penicilijum notatum.