Periferijski

Periferijski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Periferijski, koji se nalazi na kraju, udaljen od centra; supr. centralni.