Perineum

Perineum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Perineum, međica, tkivo između čmara i mošnica kod muškarca ili između čmara i vaginalnog otvora kod žena.