Peritelijum

Peritelijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peritelijum, tkivo koje okružava male krvne sudove i kapilare.