Peritonitis difuzni

Peritonitis, difuzni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peritonitis, difuzni, zapaljenjc čitavog abdominalnog omotača.