Peritonitis purulentni

Peritonitis, purulentni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peritonitis, purulentni, zapaljenje trbušne maramice prouzrokovano bakterijama koje stvaraju gnoj.