Pileus

Pileus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pileus, naglavak, opne koje se povremeno sreću na glavi novorođenog deteta.