Pletoričan

Pletoričan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pletoričan, koji poseduje veću količinu krvi, punokrvan.