Pleura

Pleura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pleura, plućna maramica membrana koja oblaže grudnu duplju i prekriva pluća.