Pleurodinija

Pleurodinija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pleurodinija, stanje u kome postoji iznenadan bol s jedne strane grudnog koša. Traje nekoliko dana i spontano iščezava.