Poleđuške

Poleđuške – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Poleđuške, ležanje na leđima tako da je lice okrenuto nagore.