Polidaktil

Polidaktil – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polidaktil, osoba koja ima više od normalnog broja prstiju na šakama ili stopalima.