Polietilen

Polietilen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polietilen, plastična materija koia se može modelirati u obliku neke cevi koja se posle upotrebljava za umetanje u želudac, za intervensko hranjenje itd.