Poliklinike Inđija

Poliklinike Inđija – Poliklinika dr Korkut, Tešić

Poliklinika dr Korkut, Tešić Ulica: Srpskocrkvena 26, Inđija Telefon: 022 555 522

Poliklinike Inđija – Poliklinika Roknić

Poliklinika Roknić Ulica: Vojvode Stepe 8, 22320 Inđija Telefon: 022/554-664