Polimorfonuklearni

Polimorfonuklearni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polimorfonuklearni leukocit, vrsta belog krvnog zmca.