Polivalentni serum

Polivalentni serum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polivalentni serum, antiserum koji sadrži više materija koje imunizuju.