Portalna hipertenzija

Portalna hipertenzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Portalna hipertenzija, povišen pritisak u portalnom sistemu usled otežanog protoka krvi iz creva kroz jetru.