Portokavni šant

Portokavni šant – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Portokavni šant, operacija koja se obavlja da bi se ublažila ciroza jetre. U njoj se portalna vena prišiva za šuplju venu (vena kava).