Postraumatski

Postraumatski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Postraumatski, posle neke povrede.