Potkovičasti bubreg

Potkovičasti bubreg – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Potkovičasti bubreg, urođena deformacija u kojoj su oba bubrega spojena, obično njihovim donjim polovima, te na taj način dobijaju izgled potkovice.