Prekardijum

Prekardijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prekardijum oblast koja se nalazi iznad i ispred srca, ispod grudi.