Prekobrojno

Prekobrojno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prekobrojno, odnosi se na vanredni organ ili deo, kao što je npr. šesti prst na šaci ili stopalu.